Чергове міжнародне визнання науковців Інституту клітинної терапії

 

Інститут клітинної терапії має значні напрацювання в галузі наукових досліджень плаценти, а також розробив ефективні методики виділення, культивування та кріозберігання стовбурових клітин, виділених із неї. Це дозволило Інституту клітинної терапії вперше в Україні і одним із перших у світі запропонувати майбутнім батькам високотехнологічну послугу зберігання плаценти після пологів з можливістю подальшого виготовлення біопрепаратів та виділення стовбурових клітин для лікувальних цілей.

 

Досягнення вчених Інституту клітинної терапії в галузі плацентології високо оцінені міжнародною науковою спільнотою. Так, наукові статті колективу авторів Інституту клітинної терапії, присвячені дослідженню стовбурових клітин плаценти, публікувалися в таких престижних міжнародних наукових журналах, як Placenta (2017, імпакт-фактор – 2,8), Experimental and Therapeutic Medicine (2016, 2017, імпакт-фактор – 1,56), Oncology letters (2018, імпакт-фактор – 1,6), Сytometry Part A (2018, імпакт-фактор – 3,26). Імпакт-фактор – це показник, який характеризує статусність і затребуваність (цитованість) видання.

 

У 2019 р. статтю Інституту клітинної терапії, присвячену результатам дослідження імунофенотипу та експресії генів стовбуровими клітинами плаценти на різних етапах культивування, прийняв і опублікував міжнародний рецензований науковий журнал BioMed Research International. Дане видання включено до наукометричних баз Scopus і Pubmed, імпакт-фактор журналу становить 2,6. Слід зазначити, що міжнародні рецензовані журнали такого високого рівня публікують тільки незначну частину робіт, які надсилаються до редакції.

 

Дана робота колективу авторів Інституту клітинної терапії під назвою “Високопроліферативні мультипотентні клітини плаценти в незначній мірі експресують цитокератин-7” має величезне практичне значення, тому що представляє цінні молекулярні маркери стовбурових клітин плаценти на різних етапах культивування, що важливо для цілей клітинної терапії.

Зворотній зв'язок
Зателефонуйте або напишіть нам для отримання більш детальної інформації
Напишіть нам