Інститут клітинної терапії взяв участь у конференції “Технічний поступ на службі медицини”

Клітинна терапія та біотехнології – це галузі медицини, що найбільш стрімко розвиваються, а лікувальні можливості сьогодні прямо пропорційні науково-технічному прогресу. Адже виділення стовбурових клітин із біоматеріалу, будь-то пуповинна кров, плацента, пупковий канатик чи інші тканини, їх подальше культивування, дослідження, кріоконсервування, лабораторний моніторинг ефективності терапії вимагають високотехнологічного обладнання. І матеріально-технічна база єдиного в Україні ISO-акредитованого Кріобанку Інституту клітинної терапії дозволяє нашій клініці йти в ногу зі світовою наукою.

 

29 травня – 1 червня 2019 р. у м. Гданськ (Польща) проходила міжнародна наукова конференція “Технічний поступ на службі медицини”, в якій взяли участь як провідні науковці, так і практичні лікарі з усього світу (США, Австралія, країни Західної та Східної Європи). Активну участь у роботі Конгресу брали й наукові співробітники Інституту клітинної терапії, представивши наукову працю, присвячену застосуванню сучасних гістохімічних та імуногістохімічних методів досліджень при вивченні біологічних тканин.

 

Серед актуальних питань конференції розглядалися проблеми наномедицини, онкології, клітинних технологій, медичної етики та історії медицини, персоналізованої медицини, що базується на дослідженні геному.

 

Наукові праці конференції опубліковані в міжнародному рецензованому журналі “Wiadomosci Lekarskiе”, що входить до таких престижних наукометричних баз як Scopus та Pubmed.

 

Спікерами конференції відзначено, що технічний прогрес у медицині за останнє десятиліття кардинально змінив підходи до діагностики та лікування ряду соціально важливих захворювань, зокрема із застосуванням клітинних технологій та наномедицини, значно покращивши можливості терапії та якість життя пацієнтів.

 

Інститут клітинної терапії входить до Міжнародного товариства клітинної терапії (ISCT), Міжнародного товариства дослідження стовбурових клітин плаценти (IPLASS) та Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти (IFPA). Також Інститут клітинної терапії є співвиконавцем низки міжнародних наукових проектів, зокрема COST action CA17116 із дослідження стовбурових клітин плаценти, що фінансується Європейською кооперацією з науки і технологій в рамках програми Horizon 2020.

Зворотній зв'язок
Зателефонуйте або напишіть нам для отримання більш детальної інформації
Напишіть нам