Досягнення Інституту клітинної терапії в 2019 році

Ось і добігає кінця 2019 рік… Ми добре працювали і традиційно підводимо підсумки основних досягнень та успіхів Інституту клітинної терапії в 2019 році.

 1. Підтвердження престижної міжнародної акредитації ISO 9001:2015.

У 2013 р. усі підрозділи Інституту клітинної терапії отримали престижний міжнародний сертифікат якості ISO. І сьогодні Інститут клітинної терапії – один з небагатьох медичних закладів України та єдиний вітчизняний кріобанк, акредитований ISO 9001:2015.

 1. Утвердження лідерства на вітчизняному ринку послуг із довготривалого кріозберігання перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пуповина) та клітинної терапії.

Заснований у 2003 р. перший Кріобанк України, створений при Інституті клітинної терапії, ось уже 17 рік зберігає лідерство на вітчизняному ринку послуг із довготривалого кріозберігання перинатальних тканин (пуповинна кров, плацента, пуповина). 2 клініки Інституту клітинної терапії мають найбільший в Україні успішний досвід клінічного застосування стовбурових клітин у лікуванні широкої низки захворювань у рамках клінічних досліджень.

 1. Успішне завершення клінічного дослідження «Ефективність застосування кріоконсервованої амніотичної мембрани людини при кератитах інфекційної та нейротрофічної етіології».

У 2019 р. Інститут клітинної терапії успішно завершив спільне з ДУ “Інститут офтальмології та тканинної терапії ім. В.П. Філатова” АМН України клінічне дослідження, результати якого дозволяють впровадити в практичну охорону здоров’я розроблений Інститутом метод лікування кератитів з використанням тканини плаценти.

 1. Початок нового клінічного дослідження «Оцінка ефективності застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні хворих з остеоартрозом».

Науковий центр Інституту клітинної терапії є лідером з забезпечення вітчизняних академічних клінік та державних медичних науково-дослідних установ препаратами стовбурових клітин та тканин людини для проведення клінічних досліджень. У 2019 р. Координаційний центр трансплантації органів, клітин та ткани МОЗ України видав Інституту клітинної терапії дозвіл на проведення клінічного дослідження, що передбачає застосування стовбурових клітин кісткового мозку та плаценти в лікуванні остеартриту.

 1. Участь у міжнародному науковому проекті “Міжнародна мережа з трансляційних досліджень похідних перинатальних тканин з метою їх терапевтичного застосування”, підтриманому грантом COST Action CA

Інститут клітинної терапії входить у Європейську кооперацію з науки та технологій і протягом 2018-2022 рр. бере участь у реалізації наукового проекту з дослідження перинатальних тканин (пуповина, плацента), що фінансується програмою Европейського союзу Horizon 2020.

 1. Участь у міжнародному науковому проекті “Вплив циркулюючих вірусних трансактиваторних білків (HIV-1 Tat and EBV Zta) на експресію генів при В-клітинному лімфомагенезі” підтриманого грантом в рамках наукової спіпраці між Україною та Францією.

Висока кваліфікація співробітників і сучасне оснащення дозволяє Інституту клітинної терапії проводити високотехнологічні наукові дослідження в галузі молекулярної біології, результати яких дозволяють створювати нові клітинні та геноінженерні препарати.

 1. Розроблено нові протоколи виготовлення тканинних та клітинних продуктів.

Одним із девізів Інституту клітинної терапії є постійний розвиток і вдосконалення. Наші кріобіологи постійно працюють над вдосконаленням протоколів кріоконсервування та кріозберігання біоматеріалу. Вже зараз життєздатність розморожених стовбурових клітин після довготривалого зберігання в рідкому азоті становить до 96%. Фахівці Клініки розробляють нові підходи до лікування соціально важливих захворювань (цукровий діабет, серцево-судинна патологія, цироз печінки, остеоартрит та інші).

 1. Впроваджено нові послуги (кріозберігання фрагментів аутологічної плаценти, аутологічної пуповини, мезенхімальних клітин аутологічної плаценти).

Кріобанк Інституту клітинної терапії володіє ексклюзивними методиками кріоконсервування плаценти і виготовлення унікальних препаратів з плаценти, це – екстракт плаценти, придатний навіть до внутрішньовенного введення, мезенхімальні стовбурові клітини плаценти та тканинні трансплантати, зокрема для застосування в офтальмології.

 1. Проведення наукових досліджень на базі Інституту Густава Руссі, провідного європейського онкологічного центру.

Реалізовуючи грантовий проект в рамках співпраці між Україною та Францією кандидати наук, заступник директора Кріобанку В.А. Шаблій та І.Я. Скрипкіна, проводили наукові дослідження на базі Інституту Густава Руссі протягом 2.09-31.09. 2019 р. та 2.09-7.11.2019 р. Результати проведених досліджень мають практичне значення для оптимізації лікування злоякісних захворювань у світі, а унікальний досвід роботи за спеціальністю, який наші наукові кадри отримали в кращому європейському медичному центрі впроваджується в щоденну роботу Інституту клітинної терапії.

 1. Участь у діяльності міжнародних професійних співтовариств – Асоціація кріобанків, ISCT, IPLASS, IFPA, ISSCR.

Інститут клітинної терапії є співзасновником і дійсним членом Асоціації кріобанків пуповинної крові, інших клітин та тканин людини, а співробітники Інституту є членами Міжнародного товариства клітинної терапії (ISCT), Міжнародного товариства з дослідження стовбурових клітин плаценти (IPLASS), Міжнародної федерації асоціацій з дослідження плаценти, Міжнародного товариства з дослідження стовбурових клітин (ISSCR). В рамках членства в основних професійних співтовариствах Інститут клітинної терапії отримує доступ до останніх досягнень біобанкінгу стовбурових клітин та клітинної терапії, при необхідності, забезпечує своїм клієнтам та пацієнтам консультації провідних фахівців галузі як і ділиться знаннями та здобутками з міжнародною медичною спільнотою.

 1. Участь у 6 міжнародних наукових конференціях.

Упродовж 2019 року співробітники Інституту клітинної терапії взяли участь у 6 міжнародних наукових конференціях закордоном. Це EMBO/EMBL Symposium: Ідентичність та еволюція різних типів клітин (Німеччина); щорічна наукова зустріч ISCT (Австралія); щорічна наукова зустріч ISSCR (США); 13-а щорічна конференція, присвячена стовбуровим клітинам та регенеративній медицині (Франція); міжнародна наукова конференція “Досягнення техніки на службі медицини” (Польща).

 1. 7 наукових публікацій за результатами останніх досліджень.

Предметом особливої гордості і доказом міжнародного визнання наукових досягнень Інституту клітинної терапії є публікації наших науковців у провідних міжнародних спеціалізованих виданнях, де друку статті передує тривала і прецизійна рецензія роботи провідними зарубіжними фахівцями галузі. Упродовж 2019 р. наукові співробітники Інституту клітинної терапії опублікували 7 нових наукових праць. Найвагомішою з них є наукова стаття “Високопроліферативні мультипотентні клітини плаценти в незначній мірі експресують цитокератин-7”, що опублікована в міжнародному рецензованому науковому журналі BioMed Research International, який індексується в Scopus і Pubmed (імпакт-фактор – 2,6).

 1. Видання фахового журналу “Клітинна та органна траснплантологія”

З 2013 року за фінансової пітримки Інституту клітинної терапії видається ексклюзивний для України науково-практичний журнал “Клітинна та органна трансплантологія”. Журнал включено у перелік фахових видань України і призначний для широкого кола лікарів, науковців, студентів медицини та біології, що цікавляться питаннями клітинної та органної трансплантології чи працюють в цій галузі. Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах, зокрема Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich’s Periodical Directory,  NLM Catalog, CiteFactor, International Scientific Indexing та Open Aсademic Journals Index. Журнал також зареєстровано в базі Pubmed.

 

 

 

Зворотній зв'язок
Зателефонуйте або напишіть нам для отримання більш детальної інформації
Напишіть нам